777 468 793
566 781 851
info@dozavm.cz

Komenského 10/2
594 01 Velké Meziříčí

Kalendář kroužků

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne

Newsletter

Nechte se informovat o novinkách a akcích v DÓZE a zadejte

Vzdělávací programy

Výchovně-vzdělávací programy pro 1.-5. třídy ZŠ:

- délka programu obvykle 50-60 min

 • Cítíme se bezpečně - rozvoj asertivity, vytváření respektu k okolí, sebekontrola, umění odmítnutí
 • Já na bráchu, brácha na mě - rozvoj asertivity, vytváření respektu k okolí, vyjadřování negativních projevů, umění odmínutí
 • Na vozovce králem - zásady pohybu po komunikaci, pěšky i na kole, pravidla silničního provozu
 • Oheň - dobrý sluha, zlý pán - chování v mimořádná situaci, manipulace s otevřeným ohněm, pravidla chování, výstražná znamení, evakuace
 • Být hvězdou neznamená vždycky zářit - komunikace, reflexe, sebereflexe, spolupráce (zaměření na skromnost a pokoru)
 • Vážím si sám sebe, vážím si ostatních? - prevence šikany
 • Jak být užitečný, jak mohu pomáhat - situace poskytnutí první pomoci
 • Bezpečně po síti - bezpečí na internetu a sociálních sítí
 • Táto, mámo, tohle pro mě není - problematika konzumace návykových látek ve spojitosti s rodinou
 • Sněhulákova dobrodružství - bezpečnost při zimních radovánkách
 • Na vlně fantazie - podpora kreativity, projev vlastní fantazie, sdílení a obhajoba vlastního názoru
 • Řád není neřád - pravidla pro jednotlivce i skupiny (doma, ve škole, i venku)
 • Modrá planeta - ekologie a enviromentální rozvoj
 • Mobové útočí - nebezpečné jedovaté látky v domácnosti, jedovaté látky v přírodě, nadužívání léků, setkání s návykovými látkami
 • Čeká na mě velká změna - přechod z malotřídních tříd do velké školy
 • Přeju si být ... - životní cíle, představy o budoucím povolání
 • O veliké řepě - spolupráce a vztahy ve skupině
 • Linka 112 - poskytování první pomoci, volání IZS a ošetření jednoduchých úrazů
 • Citron nebo čokoláda - zásady správného stravování
 • Buch-ruch - manipulace s otevřeným ohněm, zábavnou pyrotechnikou, postup při nálezu nebezpečné látky (injekční stříkačky, chemické látky)
 • Z pohádky do pohádky, aneb aby to vždy dobře skončilo - bezpečí, kontakt s cizími lidmi (dramatickou formou)
 • Zdravé tělo - zdravý duch - zdravý životní styl - spánek, strava, otužování, pasivní x aktivní odpočinek
 • Umím říci ne! - chování v situaci spojené s odmítnutím nabízené návykové látky ve vztahu k vrstevníkům, nebezpečnost, účinky, kouření, alkohol, léčiva
 • Pejsek není hejsek - program s živým zvířete zaměřený na ucelené informace a dovednosti při setkání nebo životě se psem

Jednorázové vzdělávací programy pro MŠ:

- délka programu obvykle 50-75 min

 • Až vyrostu budu ... - program zaměřený na některá povolání
 • Pejsek není hejsek - program zaměřený na ukázky výcviku psů (program s živým zvířetem)
 • Bystři smysly - program zaměřený na procvičování jednotlivých smyslů
 • Vyplouváme - program zaměřený na užitečnost vody, kolobě, živočichy a skupenství
 • Cestou s vestou - program zaměřený na bezpečnost v silničním provozu
 • Léto v pohodě - nic nenech náhodě - program zaměřený na nebezpečí úrazů v letních měsících
 • Bubnování - program zaměřený na rytmické hry a cvičení s hudebními nástroji – drumbeny 
 • Bzukot - hukot - program zaměřený na seznámení se s prací včelaře, s prostředím a životem ve včelím úlu, poukazuje na důležitost včel
 • PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY - program realizujeme v dopoledních (bez veřejnosti - rodičů) i v odpoledních hodinách ve venkovních prostorách MŠ (délka programu 2 hodiny)