777 468 793
566 781 851
info@dozavm.cz

Komenského 10/2
594 01 Velké Meziříčí

Kalendář kroužků

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne

Newsletter

Nechte se informovat o novinkách a akcích v DÓZE a zadejte

O nás

POSLÁNÍ 

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí je centrem volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel Velkého Meziříčí a okolí. 

Našim cílem je, aby od nás všichni odcházeli spokojení, veselí a s pocitem, že se něco nového naučili.

proč DÓZA? protože  DÁVÁME ODBORNOST ZÁBAVU AKTIVITY

Zřizovatelem organizace je město Velké Meziříčí.

VIZE

 • Chceme být moderním centrem volnočasových aktivit dostupným pro všechny věkové kategorie.
 • Chceme nabízet originální akce, každým rokem nový obor pravidelné činnosti.
 • Naši činnost budeme zaměřovat na kvalitu, pestrost, atraktivnost a moderní pedagogické přístupy.
 • K institucím, spolupracujícím partnerům i veřejnosti budeme zachovávat profesionální přístup.
 • Budeme nabízet služby v takové kvalitě, aby se k nám klienti rádi vraceli.

PRIORITY

Klademe si za cíl prostřednictvím zájmové vzdělávání naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet oblíbenou aktivitu, získávat nové poznatky a zkušenosti, dovednosti i návyky, podporovat osobnostní rozvoj, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v různém typu prostředí a zkvalitňovat tím svůj životní styl.

 • podporovat a rozvojet kompetence využitelné v běžném životě
 • hledat podmínky pro nové obory zájmového vzdělávání
 • podporovat a zkvalitňovat tradiční společenské akce
 • zvyšovat dostupnost aktivit pro všechny zájemce
 • hledat vhodné motivace pro činnost dospívající mládeže
 • obnovovat materiální vybavení učeben
 • zkvalitňovat profesionální rozvoj pedagogů a podporovat pozitivní pracovní klima

FORMY ČINNOSTI

 • pravidelná (zájmové útvary dle oborů)
 • příležitostná (jednorázové akce, dílničky, soutěže, přehlídky)
 • spontánní (návštěvy herny, využití dílen)
 • táborová (letních tábory, příměstské tábory, výlety, pobytové akce)
 • osvětová (výchovné programy pro MŠ, ZŠ, osvěta pro veřejnost)