777 468 793
566 781 851
info@dozavm.cz

Komenského 10/2
594 01 Velké Meziříčí

Kalendář kroužků

  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne

Newsletter

Nechte se informovat o novinkách a akcích v DÓZE a zadejte

Projekt CESTA JE CÍL

Projekt CESTA JE CÍL

Cílem projektu "Cesta je cíl" je podpora společného vzdělávání, sdílení zkušeností s kolegy z jiných školských zařízení, nové metody ve výuce, prohloubení spolupráce s rodiči a veřejností a propojení teoretické výuky s praxí zapojením odborníků do výuky.

Díky projektu působí v Dóze – SVČ školní asistenti, kteří pomáhají při nejrůznějších činnostech dětem ohroženým školním neúspěchem. Interní i externí pedagogičtí pracovníci procházejí různými formami vzdělávání, probíhá vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy. Činnost kroužků obohacují odborníci z praxe, nově pořízené informačních a komunikačních technologie, probíhají projektové dny, kluby, které rozšiřují poznávání získané v zájmových útvarech a tematická setkávání s rodiči.